ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – Τ

Όταν σε μια κορυφή της στέγης καταλήγουν τρείς διακλαδώσεις των καβαλάρηδων (χωρίς κλίση) και σχηματίζουν το γράμμα-Τ, εκεί, στο κοινό σημείο συνάντησης χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο κεραμίδι, το οποίο έχει τέλεια εφαρμογή.