ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Τοποθετείται 1 τεμάχιο ανά 10-12m2 κάλυψης περίπου. Σκοπός της τοποθέτησής του είναι ο αερισμός της στέγης και η αποφυγή του σχηματισμού υδρατμών στην υποδομή της, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας.