ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Όπως το κυρίως κεραμίδι, με την διαφορά ότι η έτοιμη οπή Φ100 στο κέντρο του επιτρέπει την διέλευση σωλήνων αποχέτευσης της συγκεκριμένης διαμέτρου.