ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΙΑΣ

Στο κεραμίδι αποχέτευσης (πιο πάνω), είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένα επιπλέον εξάρτημα το οποίο φέρει πάνω του διάφορες διατομές με ειδικούς σφιγκτήρες. Κάποια από τις διατομές θα ταιριάζει στην οπή του κορμού της κεραίας. Επιπροσθέτως, το ίδιο εξάρτημα μπορεί να τοποθετηθεί στην περίπτωση που επιθυμούμε την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσυσσωρευτή στην στέγη, μονώνοντας την βάση (ή βάσεις του), προσφέροντας ταυτόχρονα στεγανότητα.