ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Φύλλο αλουμινίου (αυτοκόλλητο με ειδικό αερισμό), που τοποθετείται κάτω από τον καβαλάρη με σκοπό την μόνωση του και συνεπώς την αποτροπή εισχώρησης νερού στην στέγη. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αποφύγουμε την τοποθέτηση των καβαλάρηδων με λάσπη για τεχνικούς και αισθητικούς λόγους.