ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με την «αυτοκόλλητη μόνωση καβαλάρη» και αναλαμβάνει τον ρόλο της σύνδεσης και στήριξης των καβαλάρηδων μεταξύ τους με σκοπό την αποφυγή χρησιμοποίησης λάσπης.