ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΥΕΛΛΗΣ (ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)

Χρησιμοποιείται σε τόπους που παρατηρούνται ισχυροί άνεμοι και συνεπώς κίνδυνος να παρασυρθούν τα κεραμίδια από την στέγη. Η τοποθέτησή τους είναι απλή. Το επάνω καμπυλωτό μέρος συγκρατεί το κεραμίδι (στο πλαϊνό αυλάκωμα του) και το κάτω αιχμηρό μέρος καρφώνεται στο καδρόνι. Τοποθετείται κυρίως περιμετρικά στην στέγη ή σε μέρος που θεωρηθεί κρίσιμο.