ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ)

Σε στέγες με μεγάλη κλίση που πιθανότατα υπάρχει δυσκολία στο να ανέβει κάποιος στην στέγη, χρησιμοποιούμε τα ειδικά σκαλοπάτια, τα οποία συναρμολογούνται μεταξύ τους (ανά τεμάχιο) και κρατιούνται από το καδρόνι (τεγίδα) στήριξης κάτω από το κεραμίδι.