ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΚΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)

Χρησιμοποιείται στον κορυφαίο οριζόντιο δοκό για να τον στηρίζει. Έχει ρυθμιζόμενο ύψος (μέσω μιας κεντρικής βίδας) και εύκαμπτη βάση.