ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Αντικαθιστά το ακροκέραμο και σφραγίζει την άκρη του καβαλάρη αποφεύγοντας την χρήση τσιμέντου.